Partnerzy

Nasi Partnerzy

Od wielu lat pełna zaufania i ścisła współpraca wiąże nas z naszymi Premium Partnerami. Nasze relacje biznesowe determinują kompetencje, jakość, niezawodność i elastyczność.

Dzięki produktom oferowanym przez naszych Partnerów Pośrednicy Finansowi OVB mogą indywidualnie i elastycznie reagować na potrzeby Klienta i opracowywać precyzyjnie dobrane rozwiązania.

Opis działalności OVB w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Lista partnerów